نسرین حیاتی
سلام دوست من : در این سایت رازها و مهارتهای اصلی یک زندگی شاد را یاد می گیریم
مرور رده

مقاله

مهارتهای ارتباطی در خانواده (چه کار کنم شوهرم عاشقم بشه ؟ )

سوالی که بسیاری از خانم های متاهل به خصوص خانم های جوان در مورد ارتباط خود با همسرشان به دنبال آن هستند این است که شوهرشان عاشق و شیفته ی آنها بشود و ارتباط مثبتی با هم داشته باشند در این مقاله با گام هایی برا ی جذب عشق شوهر ان برای خانم…

شکرگزاری چیست ؟

شکرگزاری چیست ؟ شکرگزاری معجزه زندگی توستدوران بچگی ات را به یاد می آوری ؟چقدر برای هر چیز کوچکی ذوق و شوق داشتی ؟به کوچک ترین حرکت یا حرف خنده داری می خندیدی و سعی می کردی هر روز به تو خوش بگذرد.به آسمان که نگاه می…

مثبت نگری چیست؟

مثبت نگری دیگر امروزه فقط یک موضوع غیر علمی نیست . بلکه مثبت نگری امروزه یک علم است و تبدیل به یک رشته در روان شناسی شده است . اگر شما فرد منفی نگری هستید . به خاطر نوع تربیت و یا خانواده یا جامعه ی اطرافتان . اما دلتان می خواهد به فردی…